ثبت نام

 
امروز شنبه 25 آذر 1396
 
 
 
1395/05/02  
برگزاری جلسه پارس تامین با نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا
بنا به درخواست مدیران دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا ااستان تهران،جلسهای درتاریخ 94/9/29 با حضور مدیر عامل وتعدادی از مدیران شرکت پارس تامین ونمایندگان دفاتر خدمات الکترونیکی استان تهران در محل شرکت پارس تامین برگزار گردید که در این جلسه ازسوی نمایندگان مذکور،مسایل ومشکلات امور مالی و مالیاتی دفاتر مطرح شد ومقرون گردید راهکارهایی جهت حل مشکلات،توسط شرکت پارس تامین ارائه گردید.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1395